Chi tiết playlist

Sunday Breakfast

Bài hát : 30 bài


Danh sách bản ghi

Tên bài hát Nghệ sĩ Chất lượng Thời gian
1
Just Once - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:38
2
Have I Told You Lately That I Love You? - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:24
3
We'Ve Only Just Begun - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:07
4
Nothing'S Gonna Change My Love For You - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:04
5
Cherish - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:37
6
Piano In The Dark - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:32
7
Can'T Take My Eyes Off Of You - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:10
8
On The Wings Of Love - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:30
9
Sabor A Mi - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:55
10
Wonderful Tonight - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:46
11
How Do You Keep The Music Playing? - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:05:10
12
What A Wonderful World - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:40
13
Love Me With All Your Heart (Cuando Calienta El Sol) - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:11
14
Words - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:49
15
Look What You'Ve Done To Me - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:05:07
16
Colour My World - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:33
17
Arthur'S Theme - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:44
18
Phantom Of The Opera(Medley) - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:07:14
19
Daniel - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:48
20
Always And Forever - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:02:54
21
My Sweet Lady - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:03
22
Make It With You - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:25
23
Truly - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:30
24
Crazy - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:48
25
I Have Nothing - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:32
26
Goodbye Yellow Brick Road - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:01
27
Can You Feel The Love Tonight? - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:06
28
Little Jeannie - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:04:05
29
Tiny Dancer - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:35
30
Candle In The Wind - David Osborne
David Osborne
320 kbps 00:03:59